Bookingsystem kommer.

Ta kontakt med sykepleier eller resepsjon for å få tilgang