Nå kan du se bygget ta form!

Det første bygget skal settes opp på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Parallelt bygges Friluftssykehuset til Sørlandet Sykehus Kristiansand. Åpning av begge hytter vil skje i starten av juni.

Fortløpende i prosessen vil vi filme fremgangen på fabrikken, så følg med på hjemmesiden og facebooksiden vår her