Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Hytta i skogen


Friluftssykehuset på OUS Rikshospitalet etableres som det første i Norge. Ideen bak hele prosjektet er også utviklet her i faglig samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, OUS. Hytta åpnes fredag 8. juni.

Bygget vil ligge mot Sognsvannsbekken i området på baksiden Rikshospitalet. Det er 3-4 minutters gange fra Barneklinikkens utgang, men selv et steinkast utenfor et sykehusets vegger er området avskjermet fra støy. Fra hytta kan man se bekken sildre forbi, en frittvoksende skog, og et lite fossefall. På nedsiden av hytta er det praktiske sittegrupper av naturstein, og en sti som går helt ned til bekken.