Sørlandet Sykehus Kristiansand

Hytta ved dammen

Friluftssykehuset i Kristiansand vil bli plassert ved Arenfeldts dam på en liten høyde. Her vil pasienter oppleve et unikt naturområde i umiddelbar nærhet til sykehuset. 

Ørretdammen på baksiden av sykehuset er i dag gjengrodd, men vår tanke er å restaurere denne og kultivere området rundt. Med enkle grep vil dette kunne berike tilværelsen for mange og bli tilgjengelig for pasienter og pårørende, og i dette tilfellet også til glede for turgåere i området. 

Friluftssykehuset på Sørlandet Sykehus settes opp juni 2018.