Østfold Sykehus Kalnes

Hytta mellom trærne

Friluftssykehuset ved Sykehuset Østfold Kalnes plasseres i et lite skogholt på baksiden av sykehuset. Mellom trærne ser man ned på jordet nedenfor, med utsikt til Vestvannet. De høye grantrærne skaper en skjermende sone rundt hytta.

Sykehuset Østfold Kalnes er et helt nytt sykehus som ble ferdigstilt i 2016. Utearealet på baksiden er under utvikling, og planen er at det skal anlegges et parkområde her, som kan benyttes av de syke og deres pårørende. Friluftssykehuset vil bli en viktig del av dette parkområdet, som vil by på distraksjon og rekreasjon gjennom natur og kunst.