Stiftelsen Friluftssykehuset ble etablert i 2015, og har siden jobbet for at prosjektets mål og visjon realiseres med hjelp av samarbeidspartnere og frivillige bidragsytere. 


visjon

Stiftelsen jobber for at flest mulige pasienter, pårørende, ansatte og andre brukere av sykehus får muligheten til å skape gode minner med sine nærmeste i en tøff hverdag. Mestringsopplevelser, trygge medmenneskelige erfaringer og naturbaserte sanseinntrykk har en positiv innvirkning på sykdomsmestringen. Vi ønsker å sette fokus på dette ved å gjøre naturopplevelser tilgjengelig for alle sykdomsgrupper.

 

mål

Vi ønsker å bedre den helhetlige behandlingen ved opphold på sykehus. Vi jobber for at dette blir en ny norsk standard på alle norske sykehus og flere helseforetak, og at dette inspirerer utover landegrensene.


Friluftssykehusene er et av de nyskapende prosjektene innen trygghet og helse.
— Veslemøy Rue Barknes, Gjensidigestiftelsen

Hvem vi er

Stiftelsen ble etablert høsten 2015, men ideen for prosjektet startet lenge før det. I 2009 ble datteren til grunnlegger Håvard Hernes alvorlig syk, noe som førte til at hun og hele familien måtte tilbringe svært mye tid på ulike sykehus. De opplevde at det ikke fantes noen steder hvor familien kunne trekke seg tilbake og savnet et pusterom hvor de kunne få et avbrekk fra en svært stressende hverdag. Slik ble tanken om en naturlig frisone til. 

Ideen ble videreutviklet til Friluftssykehuset i faglig samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Da Håvards datter ble friskmeldt, ble Stiftelsen Friluftssykehuset opprettet.

Stiftelsen har i dag tre ansatte i den daglige driften av prosjektene; daglig leder Håvard Hernes, og prosjektmedarbeidere Kristin Grydeland og Vida Aasen. 

Ta gjerne en titt på kortfilmen her som forteller om prosjektets bakgrunn og grunntanker. 

 

Snøhetta

Arkitektfirmaet Snøhetta ble høsten 2015 engasjert av stiftelsen for å bidra til å utvikle hyttene. Vårt samarbeid med arkitektfimaet har vært givende fra idéfase til (snart!) ferdig produkt. Snøhettas kompetanse, erfaring og forståelse for rom og atmosfærer har bidratt til å utvikle et bygg som oppfyller stiftelsens estetiske og brukervennlige ønsker.
 

Lindalgruppen

Lindalgruppen er vår entreprenør for Friluftssykehusene. Bygget består av to moduler som bygges på fabrikk før de fraktes til de bestemte tomtene for montering og ferdigstillelse. Lindalgruppen har vært viktige bidragsytere på teknisk utførelse, planlegging og løsningsorientering.